fbpx

ER ONBOARDING

Tillsammans gör vi det enkelt

Vår kompetens lägger grunden och kombineras med vårt unika arbetssätt för onboarding. Tillsammans säkerställer vi att er nya medarbetare snabbt bidrar och skapar värde i organisationen och ute hos kund.

Synergier som stärker er onboarding

Vi skräddarsyr onboardingen tillsammans med er utifrån er företagskunskap och vår expertis. Inga nya medarbetare behöver tveka om vad som förväntas då det tydligt framgår. Det ger medarbetaren möjlighet att själv ta stort eget ansvar för onboardingen med coachning från sin närmsta chef och support från oss. Vi visualiserar tydligt medarbetarens progress mot era mål. Vidare ger vi er tidiga indikationer om något inte fungerar enligt plan så att ni får möjlighet att sätta in det stöd som behövs.

 

En process i 3 steg. Från första mötet till onboarding av era medarbetare

3 steg är allt som krävs för att skapa den onboarding som får era nya medarbetare engagerade, snabbt upp på banan och som frigör tid för era chefer.

STEG 1 – Vad, hur och varför, för just er – kostnadsfritt
Vårt arbetssätt bygger på vår kunskap och erfarenhet kring vad som verkligen krävs för att få onboarding att verkligen fungera. Hur borde det se ut för att fungera hos er?
STEG 2 – Er onboarding - ett strukturerat välkommen
Vi skapar tillsammans en onboarding som är ett gränssnitt av hela er verksamhet. Mycket av det som ska vara med, finns tillgängligt redan idag. Er insats blir kunskap och erfarenhet från er egen organisation, era arbetssätt, rutiner, utmaningar och möjligheter. Vi designar och bygger en struktur och ett upplägg som gör det enkelt för medarbetare att genomföra och lära. Som gör det enkelt för chefer att stötta och som gör det möjligt för organisationen att veta vad som verkligen blir gjort.
STEG 3 – Följs upp och fullföljs
Vi följer upp och supporterar varje deltagares progress under onboardingen, genom kommunikation direkt med respektive deltagare och vid behov deltagarens chef. Ni får återkoppling, rapportering och rekommendationer kring vad som eventuellt behöver göras och har därigenom fullständig koll på er onboarding och pågående aktiviteter.

Success story

Läs om hur Willys mätte resultatet av 700 sommarjobbare i deras nya introduktionsprogram
*det blev bra 🙂

Er egen ”branding”

Programmets innehåll skräddarsyr vi enligt ert företag och era behov. Allt material, alla hänvisningar och all information som är nödvändig för era medarbetare att känna till är ert eget material. För att ytterligare förstärka känslan av ert företag och ert varumärke kan sidan ”brandas” med er logotype och era färger.

Fler än 14 000 medarbetare genomförde en framgångsrik onboarding via Induction förra året

Effektivare och enklare
onboarding med Induction.

Z

En kortare och effektivare process för onboarding

Vi hjälper företag att korta ner tiden för onboarding samtidigt som vi ökar kunskapsnivån. Vi designar för att leverera rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt. Genom att blanda teoretiska och praktiska uppgifter kan vi effektivisera kunskapsöverföringen vilket snabbare leder in den nyanställda i produktivitet.

Komplett onboarding

Onboardingen byggs utifrån ert material, era dokument, er e-learning, och länkar till ert intranät. Detta skapar ett gränssnitt av er verksamhet och vad nya medarbetare behöver hos er. Ni vet vad som bör vara med för att göra onboardingen komplett. Vi ser till att skapa en struktur och ett upplägg som gör det enkelt.

Fokusera på uppgiften

Medarbetaren har ett tydligt ansvar att vara aktiv i drivande i sin egen onboarding. Chefen har ett tydligt ansvar i att coacha, uppmuntra och stötta den nya medarbetaren. Väl designade och genomarbetade uppgifter underlättar att hålla fokus på det som ska göras. Vidare får det onboardingen att kännas meningsfull och fungera som ett verkligt stöd.

Tidiga indikationer om något inte fungerar enligt plan

Planen är tydlig och lätt att förstå. Ingen behöver tveka på vad som förväntas. Vår unika uppföljning hjälper er att ha full koll på vad som sker och även det som inte sker. Det ger tidiga indikationer om något inte fungerar enligt plan och också stöd i form av enkla översikter med prioriteringar och förslag till åtgärder.

Engagerade nya medarbetare

Era nya medarbetare ges bästa möjliga chans till en bra start genom att bjudas in till er onboarding redan före sin första arbetsdag. De tidiga delarna i onboardingen fokuserar på att ge medarbetaren vad som behövs för att göra välkomnandet personligt och tidigt skapa en känsla av tillhörighet och engagemang.

Underlätta chefens roll

Kollegor kan fungera som faddrar och ha en aktiv roll under onboardingen. Det skapar trygghet och nya medarbetare bekantar sig med nyckelpersoner och kollegor i arbetsteamet. Roller, ansvar och förväntningar på olika aktörer i onboardingen framgår tydligt och ett gemensamt engagemang kring er onboarding underlättar chefens roll samtidigt som det stärker gemenskap och kultur.

KOM IGÅNG

Redo att starta? Låt oss göra det enkelt tillsammans!