Onboarding

5 anledningar till att säkra onboardingen av nya medarbetare

Fördelar med en framgångsrik onboarding

Avlastar chefer

Har era chefer tid för en välplanerad och strukturerad onboarding? En onboarding som är tydlig, välplanerad och lättillgänglig avlastar era chefer och ger dem möjlighet att fokusera på verksamheten. Det hjälper dem även i utmaningen att få tid att coacha och vara närvarande för den nya medarbetaren.

Stärker ert varumärke

Att vara professionellt och varmt välkomnad redan innan första dagen. Att ha fått den information och möjlighet till förberedelse som tar bort eventuella stressmoment och funderingar. Att till och med ha fått en insikt i den första tidens onboarding. Allt detta ger positiva omdömen och stärker ert varumärke som arbetsgivare.

Ett fönster av möjligheter

Det finns ett kort fönster i den nya medarbetarens tid hos er där ni har möjlighet att introducera er kultur på det sätt ni vill. Här har ni en möjlighet att hjälpa medarbetaren att göra rätt från början och att leva upp till de förväntningar som ni byggt upp hos den nyanställda.

Snabbt upp på banan

Onboardingen ger tydliga roller, förväntningar och en tydlig ansvarsfördelning. Rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt är nyckeln för att snabbt bygga era nya medarbetares självförtroende och förmåga. Detta ger dem möjligheten att snabbt börja bidra och vara produktiva.

Inget viktigt missas

Alla era nya medarbetare får lika goda möjligheter från början. Inga delar som är viktiga missas, det ni vill lyfta och poängtera extra kan upprepas och inget lämnas åt slumpen.

Har ni en strategi för er onboarding?

Att veta vad er nya medarbetare behöver är en bra start. Att ha en checklista eller en e-learning är ett steg på vägen. Men vad som gör er onboarding framgångsrik är en kombination av följande: Att det finns en klar bild av vilket resultat ni vill få ut av er onboarding Att ni är medvetna om vad medarbetaren behöver vid olika tillfällen Hur ni säkerställer och följer upp resultatet av er onboarding
0 %
av deltagarna har en bra bild av sin nya arbetsgivare redan innan sin första dag
0 %
är positiva eller mycket positiva till att arbeta i sitt Inductionprogram.
0 %
av cheferna uppger att deras nya medarbetare är bättre förberedda och kommer snabbare in i arbetet

Testa er nuvarande onboarding
på 90 sekunder

Vi är experter
på onboarding.

Onboarding av millenials
kräver förändring

Över 60% av företagens medarbetare är millenials (generation Y) födda runt 80-90-talet och post-millenials (generation Z) födda runt 90-00-talet år 2021. Det ställer krav på hur vi arbetar med onboardingprocessen. När vi pratar om generationsskillnader är det framförallt beteenden, förväntningar och värderingar vi diskuterar. Likheter mellan de båda generationerna är att de vill vara med och påverka, känna engagemang där värderingar, öppenhet och feedback är viktigt. Framförallt har de omfamnat teknik och förutsätter digital kommunikation. Det krävs en tydlig onboardingstrategi för att på ett inspirerande och digitalt sätt möta dagens och morgondagens nya medarbetare. Vi skapar medarbetarupplevelser som inspirerar och skapar engagemang samt förstärker er företagskultur genom digitala onboardingprogram – redan innan första arbetsdagen.

3 grundpelare i onboardingen

Social

Med social menar vi sådant som gör att medarbetaren lär känna sin arbetsplats. En viktig del är att känna sig hemmastadd med de personer som framöver kommer att vara en del av vardagen. Detta kan göras på många sätt och är viktigt att planera in i onboardingen.

Praktik

Med praktik menar vi sådant som en medarbetare behöver gå igenom på plats. Där det krävs att faktiskt ”göra” något. Detta kan ibland kombineras med teoretiskt innehåll.

Teori

Med teori menar vi sådant som alla behöver känna till och ha tagit del av. Som exempelvis: -Avtal, Policies, Säkerhetsföreskrifter, Förmåner som anställd

Vi är experter på onboarding.

Vi är bra på onboarding och det kan du också bli!

Fyll gärna i dina kontaktuppgifter så mailar vi dig supersnabbt.