Preboarding – vad är det?

Känslan av att få ett nytt jobb kan vara härlig! Vissa har letat länge, för någon annan är det ett första jobb och ibland ett erbjudande som inte går att tacka nej till även om du inte tänkt byta jobb. När första dagen på nya jobbet väl börjar närma sig, så kan entusiasmen skifta till stress och nervositet. Osäkerhet är en vanlig känsla inför en stor förändring.

Hur kan du som arbetsgivare både ta tillvara på engagemang och motivation många känner inför sitt nya jobb och samtidigt minska eventuell oro och stress? Svaret på den frågan är preboarding! Det vill säga, allt som sker mellan arbetsgivare och ny medarbetare innan den officiella första dagen. För en lyckad preboarding så bör ni som arbetsgivare utgå från vad medarbetaren vill veta innan sin första dag, inte tvärtom.

Varför preboarding?

Varför preboarding?

Syftet är såklart att skapa resultat. En väl genomförd preboarding medför:

Avlastar chefer

Höjer kunskapsnivån

Skapar medarbetarengagemang

Stärker ert arbetsgivarvarumärke

0 %
Fördelen med en genomtänkt preboarding är att den kan genomföras redan innan din nya medarbetares första arbetsdag. 93 % av deltagare i våra pre- och onboardingprogram uppger att de har en bra bild av sin nya arbetsgivare efter att ha genomgått sin preboarding. Med hjälp av en digital lösning kan nya kollegor genomföra sin preboarding hur, var och när som helst.

Socialt, praktiskt och teoretiskt lärande

När vi pratar lärresor så återkommer vi ofta till det sociala, praktiska och teoretiska lärandet. Alla dessa moment bör med fördel planeras in i er preboarding. Genom det sociala lärandet så kan medarbetaren lära känna sin arbetsplats och dess individer som framöver kommer vara en del av vardagen. Sociala aktiviteter som lunch, fika, deltagande i aktiviteter eller personliga hälsningar innan första dagen är tips att planera in. Det praktiska lärandet är ofta sådant som genomförs på plats men reflekterande, roliga och enkla uppgifter hör också hemma i er preboarding. Det teoretiska lärandet, det vill säga sådant som alla behöver känna till kan börja vävas in i er preboarding med fokus på det som är positivt och som stärker ert arbetsgivarvarumärke, till exempel förmåner och CSR-arbete.

Här är några tips på hur ni kan utveckla er preboarding:

  • Gör välkomnandet personligt! Det skapar känsla av tillhörighet och engagemang. Vad vill ni att medarbetaren ska känna och berätta för sin nyfikna omgivning?
  • Se och bekräfta den nya medarbetaren, fysiskt eller digitalt. Det är nu relationsskapandet börjar!
  • Bygg in självledarskap tidigt genom att låta den nya medarbetaren få en överblick av hela sin preboarding. Den bör vara lätt att driva på egen hand, vilket undanröjer hinder som till exempel tidsbrist från chefer/kollegor. Känslan av att lära sig och att bidra är viktigt.
  • Er preboarding bör utgå från vad den nya medarbetaren vill veta. Hur fungerar det med lunch första dagen eller är det en presentationsrunda inplanerad, för att nämna ett par exempel.

av Sandra Strindeborn

Onboarding & Learning Design Specialist
sandra.strindeborn@inductionint.com.

Vi är experter
på onboarding.