fbpx

ONBOARDING

6 anledningar till att säkra onboardingen av era medarbetare

Har ni en strategi för er onboarding?

Att veta vad er nya medarbetare behöver är en bra start. Att ha en checklista eller en e-learning är ett steg på vägen. Men vad som gör er onboarding framgångsrik är en kombination av följande:
1. Att det finns en klar bild av vilket resultat ni vill få ut av er onboarding
2. Att ni är medvetna om vad medarbetaren behöver vid olika tillfällen
3. Hur ni säkerställer och följer upp resultatet av er onboarding

%

av deltagarna har en bra bild av sin nya arbetsgivare redan innan sin första dag

%

är positiva eller mycket positiva till att arbeta i sitt Inductionprogram.

%

av cheferna uppger att deras nya medarbetare är bättre förberedda och kommer snabbare in i arbetet

Anledningar till att ha en onboarding som verkligen fungerar

Avlastar chefer

Har era chefer tid för en välplanerad och strukturerad onboarding? En onboarding som är tydlig, välplanerad och lättillgänglig avlastar era chefer och ger dem möjlighet att fokusera på verksamheten. Det hjälper dem även i utmaningen att få tid att coacha och vara närvarande för den nya medarbetaren.
s

Inget viktigt missas

Alla era nya medarbetare får lika goda möjligheter från början. Inga delar som är viktiga missas, det ni vill lyfta och poängtera extra kan upprepas och inget lämnas åt slumpen.
Z

Snabbt upp på banan

Onboardingen ger tydliga roller, förväntningar och en tydlig ansvarsfördelning. Rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt är nyckeln för att snabbt bygga era nya medarbetares självförtroende och förmåga. Detta ger dem möjligheten att snabbt börja bidra och vara produktiva.

Stärker ert varumärke

Att vara professionellt och varmt välkomnad redan innan första dagen. Att ha fått den information och möjlighet till förberedelse som tar bort eventuella stressmoment och funderingar. Att till och med ha fått en insikt i den första tidens onboarding. Allt detta ger positiva omdömen och stärker ert varumärke som arbetsgivare.

Ett fönster av möjligheter

Det finns ett kort fönster i den nya medarbetarens tid hos er där ni har möjlighet att introducera er kultur på det sätt ni vill. Här har ni en möjlighet att hjälpa medarbetaren att göra rätt från början och att leva upp till de förväntningar som ni byggt upp hos den nyanställda.

Onboarding av millenials
kräver förändring

År 2020 kommer 60% av företagens medarbetare att vara millenials. Detta ställer nya krav på hur vi arbetar med onboardingprocessen. Det blir allt viktigare att få nya medarbetare engagerade och motiverade till att stanna och utvecklas i företaget. Här krävs en tydlig onboarding-strategi för att vara redo att möta de nya förutsättningarna som ställer högre krav på digitalisering och chefsinvolvering redan innan den nya medarbetarens första arbetsdag.

3 grundpelare i onboardingen

Teori

Med teori menar vi sådant som alla behöver känna till och ha tagit del av.

Som exempelvis:

  • Avtal
  • Policies
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Förmåner som anställd

Praktik

Med praktik menar vi sådant som en medarbetare behöver gå igenom på plats. Där det krävs att faktiskt ”göra” något. Detta kan ibland kombineras med teoretiskt innehåll.

Social

Med social menar vi sådant som gör att medarbetaren lär känna sin arbetsplats. En viktig del är att känna sig hemmastadd med de personer som framöver kommer att vara en del av vardagen. Detta kan göras på många sätt och är viktigt att planera in i onboardingen.

Success story

Läs om hur Willys mätte resultatet av 700 sommarjobbare i deras nya introduktionsprogram
*det blev bra 🙂

Vi skräddarsyr framgångsrik onboarding

Vi skräddarsyr er onboarding tillsammans med er. Vi skapar en tydlig översikt där det enkelt framgår vad som förväntas av både medarbetaren och chefen. Det skapar trygghet och ni får en effektivare onboarding. Vi säkerställer att cheferna som är ansvariga blir involverade i onboardingen och vår unika uppföljning säkerställer att era nya medarbetare snabbt bidrar och skapar värde i organisationen och ute hos kund

Fler än 14 000 medarbetare genomförde en framgångsrik onboarding via Induction förra året

KOM IGÅNG

Redo att starta? Låt oss göra det enkelt tillsammans!