fbpx

Går det att involvera och samtidigt avlasta cheferna?

 

”Åh, är det idag du börjar?” är frågan ingen chef någonsin vill ställa till en ny medarbetare. Att få frågan är ingen höjdarstart på nya jobbet heller för den delen. Går det att involvera och samtidigt avlasta cheferna i er onboarding?”

Enligt vår erfarenhet vill chefer vara goda ledare och engagera sig i att introducera sina nya medarbetare. Ofta är tidsbrist en anledning till att det inte blir som man tänkt sig och chefen prioriterar i stället sådant som för stunden upplevs mer brådskande och affärskritiskt än onboarding.

De flesta HR ansvariga och chefer vi pratar med är eniga att onboarding är viktigt och inte minst kritiskt för affären. Lika många uppger samtidigt att det är en process som inte får den kärlek den förtjänar. I stället för att bli en naturlig fortsättning på en gedigen rekryteringsprocess så är det beroende på vem du får som chef som avgör hur onboardingen genomförs och upplevs.

Vi på Induction vet att genom att skapa en tydlig, välplanerad och lättillgänglig onboarding kan vi stötta och avlasta cheferna, samtidigt som medarbetarna känner sig välkomna och omhändertagna. Onboardingprocessen ska göra det enkelt att vara en bra chef under introduktionen och att chefens tid läggs på det som är viktigt på riktigt.

Så hur kan ni hjälpa era chefer att vara bra chefer under introduktionen?

1. Se till att chefen får rätt information i rätt tid.

Onboarding kan vara en ”sällan” uppgift för vissa chefer. Utforma och strukturera stöd som hjälper och påminner chefen om vad, när och hur hen förväntas göra något.

2. Finns det information som alla nya medarbetare måste få ta del av oberoende chef/team/avdelning/roll?

Till exempel hur det funkar med löneutbetalning, hur ni arbetar med era värderingar, era förmåner, var personalhandboken finns mm? Skapa engagerat digitalt material som medarbetaren själv kan gå igenom i stället för att hen är beroende av att chefen går igenom allt.

3. Gör det tydligt för chefen att det är hens ansvar att engagera sig i att klargöra förväntningar, mål och utveckling.

Det är här störst värde, meningsfullhet och engagemang skapas!

4. Involvera fler stakeholders, genom exempelvis mentorskap.

All information behöver inte komma från chefen. Glöm inte att sätt tydliga förväntningar på alla som är involverade i onboardingen för att skapa trygghet.

5. Skapa en automatisk rutin med syfte att påminna chefen

om vad som ska vara färdigt innan den nya medarbetarens första arbetsdag.

6. Möjliggör för medarbetaren att ta ansvar för sin egen onboarding!

Varför måste det vara chefens ansvar att stämma av eventuella frågor inför första arbetsdagen eller att boka löpande uppföljningsmöten?

av Sandra Strindeborn

Onboarding & Learning Design Specialist
sandra.strindeborn@inductionint.com

Vill du veta mer om onboarding?

Ta gärna kontakt med oss här

Följ oss gärna på LinkedIn

Preboarding – vad är det?

av Sandra 

Känslan av att få ett nytt jobb kan vara härlig! Vissa har letat länge, för någon annan är det ett första jobb och ibland ett erbjudande som inte går att tacka nej till …

Den ultimata Onboarding Guiden med 27 tips!

av Induction

Alla företag vill ge sina nya medarbetare en drömstart men långt ifrån alla lyckas. Här är 27 tips som förbättrar er onboarding…

Hur ser onboardingen ut på svenska bolag?

av Induction

Vi har tagit pulsen på över 200 HR-avdelningar och ställt frågor om deras onboarding. Vår studie visar att 69% har en strukturerad introduktion på plats…

Vi gillar våra kunder och våra kunder gillar oss!

Vi är experter på onboarding.