3 tips för hur du lyckas med digital introduktion

Många organisationer har ställt om till digitala lösningar och tekniken ger oss möjlighet till social interaktion. Tekniken ska vara en möjliggörare för innovation och utveckling med syfte att skapa nya värden och effekt. I min värld, på Induction, där vår viktigaste arbetsuppgift är att välkomna nya medarbetare till sina nya arbetsplatser, har vi alltid använt teknik som hävstång för att skapa engagerande, strukturerade och effektiva introduktionsprogram. Genom ett varmt och strukturerat välkomnande överbryggar vi fysisk distans och ger nyanställda goda förutsättningar att lyckas som ny på jobbet. Genom vår lärplattform skapar vi möten mellan människor och strategi, struktur och bygger kultur. Visst kan tekniken underlätta, förbättra och förenkla för många organisationer, inte minst för överbelastade chefer med för lite tid över för sina nya medarbetare. Digital onboarding ska stötta och driva social interaktion men väldigt sällan ersätta det mellanmänskliga mötet mellan mottagande chef och ny medarbetare!

Så vad krävs då för att lyckas om man vill digitalisera sin onboardingprocess?

1. Våga tänka nytt

Till exempel hur det funkar med löneutbetalning, hur ni arbetar med era värderingar, era förmåner, var personalhandboken finns mm? Skapa engagerat digitalt material som medarbetaren själv kan gå igenom i stället för att hen är beroende av att chefen går igenom allt.

2. Underlätta och stötta chefer

Jag har inte träffat någon chef som inte vill vara närvarande, coachande och en god förebild. Men tyvärr är verkligheten allt för ofta en annan, där ständiga prioriteringar och akuta åtaganden gör att tiden inte räcker till. Här kan tekniken hjälpa oss, som stöd och frigöra tid för chefer.

3. Involvera fler stakeholders, genom exempelvis mentorskap.

Sist men kanske viktigast. Risken är stor att nya medarbetare får alldeles för mycket information under sin introduktion, i tron om att det ska hjälpa dem utföra sina arbetsuppgifter så snabbt och bra som möjligt. Många företag dränker sina medarbetare i teori, e-learningar och pdf:er. Men när läste du själv senast en pdf på tio sidor? Mitt tips är att titta igenom er onboardingprocess med nya ögon. Om det var du som var ny, vad hade tänt din gnista? Vad hade fått dig att känna engagemang och gett dig en bra start i din nya roll? Ta hand om varandra och lycka till med det du ska göra idag och inte minst imorgon.

av David Djerf

VD
david@inductionint.com

Vi är experter
på onboarding.